Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivi (Shareholders’ Rights Directive SRDII) astui voimaan 3.9.2020. Sen tavoitteena on edistää osakkeenomistajien oikeuksia yhtiötapahtumissa ja tehostaa kommunikaatiota liikkeeseenlaskijoiden ja niiden osakkeenomistajien välillä.

Tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa on harmonisoitujen ja standardisoitujen prosessien luominen liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajien välissä toimivien säilyttäjien kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa informaation lähettämistä vakiomuotoisilla sanomilla.

Euroclear Finland on ottanut yhtiökokouksiin ja omistajatietojen tunnistamiseen liittyvät sanomat käyttöön syyskuussa 2020. Tämä nopeuttaa ja selkeyttää yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen ja äänestysohjeiden toimittamiseen liittyvää prosessia säilytysketjun ja arvopaperikeskuksen välillä sekä omistajatietojen tunnistamispyyntöjen käsittelyä. Lue lisää SRDII:n vaikutuksista verkkosivuiltamme

Euroclear Finlandia koskevat SRDII:n vaatimukset liittyvät yhtiökokouspalveluihin sekä uuteen palveluun, jolla liikkeeseenlaskija voi tunnistaa hallintarekisteröityjä omistajiaan. Tarjoamme näitä palveluita yhtiökokouksiin ja omistajatietojen tunnistamiseen syyskuusta 2020 alkaen. Tämä vaikuttaa sekä osakeliikkeeseenlaskijoiden että osapuolten palveluhinnastoon. Tutustu ajantasaisiin hinnastoihimme

SRDII:n vaatimusten saavuttaminen vie vuosia, koska EU-markkinoiden valmius tarvittavien teknisten ratkaisuiden rakentamiseen vaihtelee. Työ prosessien tehostamiseksi ja EU:n jäsenvaltioiden välisen yhteensopivuuden takaamiseksi atkuu edelleen.