Euroclear Finland on viime vuosina vahvistanut infrastruktuuriaan vastatakseen sääntelyn, kyberturvallisuuden ja T2S:n vaatimuksiin, muun muassa uuden arvopaperikeskusjärjestelmänsä avulla. 

Olemme tehostaneet ja yhdenmukaistaneet prosessejamme ja näin pystyneet alentamaan toimintakustannuksiamme, ja tämä työ jatkuu yhä. Jatkamme kuitenkin investointeja uusiin toiminnallisuuksiin seuraavien vuosien aikana sekä kyberturvallisuuteen, säännösten noudattamiseen, sisäiseen valvontaan ja pääomavaatimuksiin, jotta voimme pysyä pakollisten vaatimusten mukana. Nämä toimet ovat vaikuttaneet – ja vaikuttavat edelleenkin – kiinteisiin kustannuksiimme, minkä vuoksi meidän tarvitsee muokata hintojamme vastaavasti.

Otamme uuden hinnaston käyttöön vaiheittain: ensimmäinen muutos astuu voimaan syyskuussa 2020 ja toinen ensi vuonna. Syyskuun hinnastomuutos koskee lähinnä kiinteitä maksuja ja sanomamaksuja. Aloitamme keskustelut muutosten toisesta vaiheesta User Committeessa kesälomakauden jälkeen ja sisällytämme siihen myös Arvopaperikeskusasetuksen mukaisen seuraamusmekanismin (Penalty Engine) hinnoittelun. 

Keskustelimme tästä lähestymistavasta User Committeen kokouksessa 22. huhtikuuta. Myös User Committee korosti sitä, että vuoropuhelu T2S-hinnastosta aloitetaan riittävän aikaisessa vaiheessa.

Syyskuussa 2020 voimaantulevat muutokset: 

• kiinteät kuukausimaksut, sanomamaksut ja muut maksut osapuolille

• listayhtiöiden kuukausimaksut 

Julkistamme helmikuussa 2021 voimaantulevat hinnastomuutokset syksyn aikana ja Osakkeenomistajien oikeudet
-muutosdirektiiviin (SRD II) liittyvän palveluhinnaston myöhempänä ajankohtana.

Kaikki muutokset ja päivitykset ovat nähtävissä hinnastoon liittyvässä Document Change Notice -dokumentissa. Ajantasaiset hinnastomme löytyvät verkkosivuiltamme

Jos teillä on lisäkysymyksiä, otattehan yhteyttä asiakasvastuuhenkilöönne: 

• Osapuolet –Jani Viskari

• Listayhtiöt – Esa Kankkunen