Poikkeusolot toivat esiin tarpeet monimuotoisiin kokouksiin.

Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin tarjoamat yhtiökokouspalvelut auttavat osakeyhtiöitä yhtiökokouksen sujuvassa ja turvallisessa toteuttamisessa. Vuoden 2020 poikkeusoloissa korostui tarve yhtiökokouksen järjestämiseksi joko kokonaan etänä tai yhdistelmänä etäkokousta ja fyysistä paikallaoloa. Tilanne edellytti joustavuutta ja innovatiivista ajattelua kaikilta osapuolilta. Kaikki yhtiökokoukset vietiin onnistuneesti läpi eri toimenpitein, tinkimättä kuitenkaan kokouksen juridisista vaatimuksista. 

Eduskunta on päättänyt jatkaa osakeyhtiölain väliaikaissäädöksiä yhtiökokousten järjestämiseen poikkeusoloissa 30.6.2021 saakka.  

”Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin, joka pörssiyhtiössä tekee jopa miljardien eurojen arvoisia päätöksiä. On tärkeätä, että oikeusministeriö pisti työn alle väliaikaisten lainmuutosten jatkamisen ja saimme varmuuden ensi kevään lakipohjasta riittävän ajoissa. Yhtiökokouspäätösten varmistaminen ja osakkeenomistajien oikeuksien toteutuminen vaatii nykytilanteessa ja tulevaisuudessa monikanavaisia yhtiökokouksen toteuttamistapoja. Näihin satsaamme nyt, ja ensi keväänä näemme varmasti jo uudenlaisia yhtiökokouksia. Kokouksen etäseurannan lisäksi uskon joidenkin asiakasyhtiöidemme mahdollistavan osakkailleen myös todellisen etäosallistumisen yhtiökokoukseen. Tämän osuuden toteutamme yhdessä kumppanimme kanssa, jolla on kokemus yli 2500 hybridi/online-kokouksen järjestämisestä kuluneena vuonna”, sanoo Sales and Relationship Manager Esa Kankkunen Euroclear Finlandista.

Asiakkailta saadun palautteen ja toiveiden pohjalta Euroclear Finland uudistaa yhtiökokouspalvelunsa vuoden 2021 yhtiökokouskautta ajatellen. Tarjolla on laaja valikoima erilaisia ratkaisuja, joita yhdistämällä osakeyhtiö voi toteuttaa yhtiökokouksen sille parhaiten soveltuvalla tavalla. Yhtiökokoukseen voi esimerkiksi yhdistää webcastin tai online-äänestämisen Euroclear Finlandin palvelussa.

”Poikkeusolot vauhdittivat tarpeita uudistaa pörssiyhtiöiden yhtiökokouksia. Osakkeenomistajien tarpeet etäosallistumiseen ja uudistuneen sääntelyn tuomat edellytykset voidaan nyt huomioida yhtiökokouksia suunniteltaessa. Olemme iloisia voidessamme yhteistyökumppaniemme kanssa vastata muuttuneen tilanteen vaatimuksiin”, kertoo Euroclear Finlandin liiketoimintajohtaja Anu Puttonen.

Ensi vaiheessa yhtiökokouksiin rekisteröitymiseen ja ennakkoäänestämiseen tuodaan vahva tunnistus    suomalaisille osakkeenomistajille jo syksyn 2020 aikana. Ennakkoäänet niin suomalaisilta kuin ulkomaisiltakin osakkeenomistajilta kootaan yhteen ennen yhtiökokousta, mikä sujuvoittaa yhtiökokouksen kulkua merkittävästi.  Tiedot päätöksistä välitetään säilytysketjussa kokouksen jälkeen niitä pyytäneille ulkomaisille osakkeenomistajille.  

Euroclear Finland on ensimmäisten eurooppalaisten arvopaperikeskusten joukossa ottanut syyskuussa käyttöön Osakkeenomistajan oikeudet II -direktiivin mukaiset yhtiökokoussanomat, joiden avulla ulkomaiset osakkeenomistajat säilytysketjussa saavat nyt yhtiökokoustiedot uudella standardoidulla tavalla ja voivat entistä tehokkaammin käyttää äänioikeuttaan. 


Lisätietoja 

Esa Kankkunen
Sales and Relationship Manager
050 410 1390 
esa.kankkunen(at)euroclear.eu