Yhtiöt voivat edelleen tänä keväänä toteuttaa yhtiökokouksensa väliaikaisen osakeyhtiölain säännösten puitteissa. 

Viime kevääseen nähden odotukset kokousjärjestelyistä ovat kasvaneet ja esimerkiksi monikanavainen osallistuminen ja osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu ovat entistä tärkeämpiä seikkoja. Olemme Euroclear Finlandissa kehittäneet tuttuja ja luotettavia yhtiökokouspalvelujamme ja lisänneet niihin uusia online-yhtiökokouspalveluja.

Tilapäislain mahdollistama yhtiökokous

Tilapäislaki mahdollistaa listayhtiöille yhtiökokouksen järjestämisen kokonaan etäosallistumiseen perustuen siten, että osakkeenomistajat eivät osallistu lainkaan fyysiseen kokoukseen. Käytännössä kokouksen voi järjestää vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi

• järjestämällä sellaiset valtuutus- ja etäosallistumisjärjestelyt, joilla osakkeenomistajien kysymykset, mahdolliset vastaehdotukset ja ennakkoäänet kerätään ennen yhtiökokousta

• yhdistämällä kokouksen videoitu webcast edellä mainittuun ns. hallinnolliseen kokoukseen

• järjestämällä reaaliaikainen verkkokokous eli online-kokous, jossa osakkeenomistajat osallistuvat kokoukseen etäyhteyksin internetin välityksellä. Tällöin osakkeenomistaja voi äänestää sekä esittää kysymyksiä ja ehdotuksia kokouksen aikana vastaavasti kuin fyysisessä kokouksessa kokouspaikalla. 

• ennakkoäänestämisen ja reaaliaikaisen osallistumisen yhdistelmänä.

Ennakkoäänestys on nyt tärkein ja varmin tapa vaikuttaa

Niin kotimaisten suorarekisteröityjen kuin ulkomaisten hallintarekisteröityjen omistajien kannattaa osallistua yhtiökokouksen päätöksentekoon ja äänestää ennakkoon. Se on varmin osallistumiskanava päätöksentekoon. 

Monikanavaisuus lisääntyy

Yhtiöiden tulee huolehtia osakkeenomistajien tasavertaisesta kohtelusta ja tarjota samat osallistumismahdollisuudet kaikille. Yhtiöt tarjoavat monenlaisia vaihtoehtoja osakkeenomistajien oikeuksien käyttämiseen. Esimerkiksi kokouksen tai kokoukseen liitetyn sijoittajatapahtuman videoitu webcast-lähetys mahdollistaa yhtiön johdon puheiden seuraamisen. Yhtiökokoukselle esitettävät vastaehdotukset päätösasioissa tulee lain mukaan esittää jo ennalta. Yhtiölle voi esittää kysymyksiä joko ennalta tai mahdollisesti reaaliaikaisesti yhtiökokouksessa. 

Tuemme omilla palveluillamme ilmoittautumista ja osallistujien tunnistamista kaikkien palveluntarjoajien osallistumiskanavien kautta järjestettäviin kokouksiin. Standardimuotoiset tiedostot ilmoittautuneista ovat helposti käytettävissä, ja tuemme koko sijoittajakunnan käyttöön soveltuvaa tunnistamisratkaisua. 

Euroclearin online-yhtiökokous on tämän kevään valinta

"Tilapäislain mahdollistama Euroclearin online-yhtiökokous on tämän kevään valinta. Se antaa osakkeenomistajille turvallisen ja helpon tavan osallistua yhtiökokoukseen etänä. Osallistuminen tapahtuu joko mobiililaitteella tai omalla tietokoneella. Näin kotimaiset ja ulkomaiset omistajat saavat tasavertaisen osallistumismahdollisuuden. Online-yhtiökokous voidaan järjestää kaikkien osakkeenomistajien ollessa etänä tai hybridinä, jolloin osallistujista osa on etänä ja osa fyysisesti kokouspaikalla”, kertoo Esa Kankkunen, myynti- ja asiakasvastaava Euroclear Finlandista.

Yhtiökokousosaamista jo 30 vuoden kokemuksella

”Varaa kevään kattavin yhtiökokouspaketti meiltä. Asiantuntijamme ovat jo vuosien kokemuksella valmiina varmistamaan onnistuneen yhtiökokouselämyksen myös teidän osakkeenomistajillenne. Räätälöidään yhdessä teidän yrityksenne tarpeisiin parhaiten sopiva kokonaisuus”, mainostaa Kankkunen.


Tilaa tarjous

Esa Kankkunen
Sales & Relationship Manager
esa.kankkunen(at)euroclear.eu
+358 50 410 1390

 


Lisätietoja

Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja
040-516 2399
pekka.isosomppi(at)euroclear.eu