Nuori opiskelija pääsi seuraamaan Päivi Penttilää hänen työpäivänsä aikana.

Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämää Job Shadow -päivää vietettiin 30. lokakuuta. Päivän tarkoitus on antaa 16-23-vuotiaille nuorille ainutlaatuinen työelämäkokemus yritysjohtajien kanssa. Päivi Penttilä, Euroclear Finlandin Chief Operations Officer, vietti työpäivän Vihdin lukion 3. vuoden opiskelijan Elis Kautosen kanssa.

Päivä oli täynnä mielenkiintoista toimintaa: Elis tutustui Päivin työtehtäviin ja pääsi verkostoitumaan osallistumalla kokouksiin ja keskusteluihin muiden eurocleariläisten kanssa. Päivi Penttilä on mukana jo neljättä kertaa. "Osallistuin päivään jälleen kerran aiempien kokemusteni innoittamana. Päivän aikana nuori oppii tuntemaan yritystämme ja näkee tavallisen työpäiväni kulun. Erityisenä havaintona monella nuorella oli työelämän kansainvälistyminen ja englanninkielen käyttö monissa kokouksissa. Ajatusten vaihto nuoren kanssa antaa itselle uusia näkökulmia ja tietoa nuorten ajatusmaailmasta, mm. lisääntyneestä kiinnostuksesta yrittäjyyteen tai yrittäjämäiseen työelämään," sanoo Päivi.

Tänä vuonna yli 50 suomalaista yritysjohtajaa oli vietti Job Shadow -päivän nuorten kanssa. Osallistujat tulevat eri puolilta Suomea ja ovat kaikki osallistuneet koulussaan Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatusohjelmaan.

Job Shadow -päivä on osa Euroclear Finlandin yhteistyötä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Yhdistyksen tavoite on edistää nuorten yrittäjyysasennetta tarjoamalla heille työelämäkokemuksia sekä työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta.

Lue lisää: Nuori Yrittäjyys

 

Elis Kautonen ja Päivi Penttilä