• Apua

Yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt pian käytössä

Uusi Infinity mahdollistaa Euroclear Finlandin asiakkaita käyttämään ISO 20022 –standardoituja selvitys- ja yhtiötapahtumasanomia ensimmäisten arvopaperikeskusten joukossa Euroopassa.


Standardoidut selvitys- ja yhtiötapahtumasanomat ovat osa eurooppalaista harmonisointia ja toimintojen yhdenmukaistamista.

ISO 20022 selvitys- ja yhtiötapahtumasanomat
- Infinity mahdollistaa Euroclearin palveluvalikoiman laajentamisen ja samalla eurooppalaiset toimintastandardit tulevat osaksi arkea. Standardit antavat asiakkaillemme mahdollisuuden yhdenmukaistaa back-office toimintojaan. Lisäksi asiakkaamme voivat hyödyntää ISO 20022 –standardoituja selvitys- ja yhtiötapahtumasanomia. Olemme ensimmäisten eurooppalaisten arvopaperikeskusten joukossa, jotka ottavat kyseiset standardisanomat käyttöön, kertoo Anu Puttonen, T2S Product Manager Euroclear Finlandista.

Arki uudistuu jo vuonna 2016
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Infinity korvasi vanhan velkamarkkinajärjestelmän Ramseksen. Toinen vaihe toteutuu toukokuussa 2016, jolloin Infinity korvaa nykyiset osakemarkkinajärjestelmät HEXClearin ja Keskitetyn rekisterin. Viimeinen vaihe yhdistää Suomen arvopaperiselvityksen TARGET2-Securities (T2S) selvitysjärjestelmään helmikuussa 2017. Jo toisen vaiheen jälkeen Suomen arvopaperimarkkinat noudattavat eurooppalaisia standardeja niin sanomien kuin myös toimintamallien osalta.

- Asiakasvastuullisemme vierailevat jokaisen osakeliikkeeseenlaskijan luona seuraavan vuoden aikana. Tarkoituksena on käydä läpi eurooppalaisten standardien mukanaan tuomat muutokset. On erityisen tärkeää, että kaikki asiakkaamme ovat tietoisia tulevista muutoksista, mitä hyötyä niistä on, ja siitä, kuinka nopeasti uudet aikataulut tulevat voimaan. Nykyiset palvelut liikkeeseenlaskijoillemme säilyvät; vaikkakin uusi Infinity mahdollistaa myös aivan uudenlaisten palveluiden tarjoamisen, tiivistää Puttonen.

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran uutiskirjeessä 15.4.2015.

Asiantuntijan yhteystiedot
Anu Puttonen
T2S Product Manager
t2s.EFi@euroclear.eu

Sivun alkuun