• Apua

Uusia velvoitteita sisäpiirirekisterin ylläpitoon

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation, MAR) tulee liikkeeseenlaskijoita velvoittavaksi 3.7.2016. Käytännössä tämä vaikuttaa muun muassa liikkeeseenlaskijoiden velvollisuuteen ylläpitää sisäpiiriluetteloa ja julkistaa johtohenkilöiden tekemät liiketoimet.

Velvollisuuksien piiriin kuuluvien yhtiöiden ja henkilöiden määrä kasvaa uuden asetuksen myötä.

Julkinen sisäpiirirekisteri korvataan pörssitiedotteilla
Sisäpiiriläisten omistusten ilmoittamisvelvollisuus ja sisäpiirirekisterin julkisuusvelvollisuus korvataan johtohenkilöiden liiketoimia koskevalla ilmoitusvelvollisuudella ja pörssitiedotteilla toteutettavalla julkistamisvelvollisuudella. Muutoksella ei ole vaikutusta arvopaperimarkkinalain ulkopuoliseen sisäpiirilainsäädäntöön.

Mikäli liikkeeseenlaskija on esimerkiksi sijoituspalveluyritys, luottolaitos, rahastoyhtiö tai työeläkevakuutusyhtiö, on lisäksi noudatettava nykyistä kansallista julkista sisäpiirirekisteriä koskevaa sääntelyä.

Ilmoitusaika vain kolme päivää
Ilmoitusaika lyhenee seitsemästä päivästä kolmeen työpäivään. Samalla ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen määritelmä laajenee.

- Käytännössä tämä tarkoittaa, että velvollisuuksista on ilmoitettava sisäpiiriläisille ja johtoon kuuluvien henkilöiden lähipiirille. Liikkeeseenlaskijan johtoon kuuluvilla ja näiden lähipiirillä on jatkossa velvollisuus ilmoittaa kaikki kyseisen yhtiön osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla instrumenteilla, johdannaisilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Liiketoimilla tarkoitetaan esimerkiksi kauppoja, lahjoja, perintöä tai panttauksia, kertoo Esa Kankkunen, asiakkuus- ja myyntipäällikkö Euroclear Finlandista.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat instrumentit
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat jatkossa käytännössä kaikki mahdolliset instrumentit, jotka yhtiö on liikkeeseen laskenut tai joiden kohde-etuudeksi ne on otettu (myös esim. yksilölliset sijoitus-/eläkevakuutukset).

Jatkossa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä on ilmoitettava liiketoimet sekä liikkeeseenlaskijalle että Finanssivalvonnalle. Liikkeeseenlaskijan on puolestaan julkaistava nämä ilmoitukset pörssitiedotteina ja toimitettava tiedot tiedotevarastoon.

Uusi asetus muokkaa Euroclearin palveluita
- Selvitämme parhaillamme muutosvaatimuksia, jotta Sisäpiirekisteripalvelumme palvelisi asiakkaitamme myös jatkossa. Kerromme palvelumme sisällöstä tarkemmin tulevien kuukausien aikana, kertoo Kankkunen.


Artikkeli on julkaistu alunperin uutiskirjeessämme 12.10.2015

Ota yhteyttä

Sivun alkuun