• Apua

Säilytys- ja selvitysmarkkinan murros alkaa

Palvelujen keskittäminen arvopaperikeskukseen vahvistaa pankkien ja osakeyhtiöiden kilpailukykyä, uskoo Euroclear Finlandin toimitusjohtaja Yannic Weber.

Arvopaperien kansainvälinen säilytys- ja selvitysmarkkina muuttuu lähivuosina enemmän kuin koskaan. Alan suuri murros alkaa ensi vuonna, kun ensimmäiset maat ulkoistavat arvopaperikaupan selvityksen euromaiden yhteiselle TARGET2-Securities-alustalle.

Kun selvityksen toimintatavat yhtenäistyvät, arvopaperikeskusten tuottamien säilytys- ja selvityspalvelujen merkitys kasvaa. Vakuudenhallintapalvelut, rahasto-osaaminen ja standardoidut liikkeeseenlaskijapalvelut vahvistavat pankkien ja arvopaperivälittäjien sekä liikkeeseenlaskijoiden kilpailukykyä.

Pohjoismainen malli tuo kilpailuetua
Euroclear Finland toimii Suomessa kansallisena arvopaperikeskuksena. Edistyksellinen pohjoismainen arvo-osuusjärjestelmä antaa asiakkaillemme huomattavan kilpailuedun.

”Pohjoismainen malli eli niin sanotut suoran omistuksen tilit ovat käytännössä tehokkain tapa toteuttaa arvopaperien säilytys-, selvitys- ja liikkeeseenlaskijapalvelut”, muistuttaa Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin toimitusjohtaja Yannic Weber.

Euroclear Finland yhdistää sijoittajan ja liikkeeseenlaskijan. Omistustiedot saadaan keskitetysti arvo-osuusjärjestelmästä, joten palvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaasti.

”Se antaa myös pankeille ja arvopaperivälittäjille mahdollisuuden hankkia kustannustehokkaasti infrastruktuuripalveluja ja jakaa kustannuksia”, jatkaa Weber.
Weber uskoo, että pankit keskittävät tulevaisuudessa yhä useampia palveluja arvopaperikeskukseen ja vahvistavat tällä tavoin kilpailukykyään.

”Asiaa on syytä katsoa myös pankin asiakkaiden eli sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden kannalta”, Weber lisää. ”Heille arvo-osuusjärjestelmä tuo huippuluokan säilytyspalvelun ja säilyttäjäsuojan.”

Yli 30 miljoonan investointi Suomen markkinaan
Euroclear Finland liittyy euromaiden TARGET2-Securities-selvitysalustalle helmikuussa 2017. Suomi on mukana euroselvityksessä ainoana Pohjoismaana. Järjestelmäkehitys ja liittyminen ovat Euroclear Finlandille yli 30 miljoonan euron investointi.

Euroclear Finlandin asiakkaille tämä tuo suoran yhteyden järjestelmässä mukana oleviin euromaihin. Vakuuksien liikuttelu helpottuu ja kustannukset kevenevät.

”Uusimme samassa yhteydessä myös arvopaperikeskusjärjestelmämme ja otamme käyttöön ISO-standardoidut viestit. Asiakkaamme saavat näin käyttöönsä uusia palveluja, jotka tehostavat heidän toimintaansa ja laskevat kustannuksia”, toteaa Weber.

 

Lue haastattelu englanniksi >

Sivun alkuun