• Apua

EU-sääntelyn vaikutukset selvillä kevään aikana

Euroopan Unionin arvopaperikeskusasetus valmistuu maaliskuussa. Asetuksella halutaan selkiyttää eurooppalaisia toimintamalleja ja varmistaa sijoitustoiminnan turvallisuus ja läpinäkyvyys.

Euroopan parlamentti käsittelee ja hyväksyy asetuksen maaliskuun aikana. Asetuksen vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön ja toimintaan määritellään asetuksen vahvistamisen jälkeen kotimaassa.

Arvopaperikeskusasetuksen tavoitteena on

  • harmonisoida arvopaperikaupan selvityksen toimintatapoja ja sääntelyä.
  • varmistaa rajojen yli ulottuvan selvityksen sujuvuus ja yhtenäistää toimintatapoja arvopaperikeskusten välillä.
  • lisätä arvopaperisäilytyksen turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Asetus tullee edellyttämään, että arvopaperikeskukset tarjoavat ns. suoran omistuksen tilejä myös niissä maissa, joissa valtaosa arvopaperisäilytyksestä on hallintarekisteröidyillä tileillä. Asetusluonnoksessa todetaan, että arvo-osuusjärjestelmässä toimiminen tehostaa selvitystä ja lisää turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä.

***
Tutustu uutiskirjeisiimme

Sivun alkuun