• Apua

Arvopaperikeskusasetus ja suoran omistuksen mallin tulevaisuus

Euroclear Finland jätti työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen

Keväällä käynnissä ollut Valtiovarainministeriön työryhmä on saanut mietintönsä valmiiksi ja se on luovutettu 1.7. ministeri Vapaavuorelle. Euroclear Finland on jättänyt eriävän mielipiteen mietintöön. Eriävä mielipide liittyy hallintarekisterin laajentamiseen käyttäen Asetusta tähän pakottavana perusteena.

Euroclear Finland ollut mukana työryhmässä ja on jättänyt mietintöön eriävän mielipiteen koskien työryhmän lähtökohtaa käyttää arvopaperikeskusasetusta pakottavana perusteluna laajentaa hallintarekisteröinti suomalaisiin sijoittajiin, tarkoittaen näiltä osin siirtymistä pois suoran omistuksen mallista.

Hallintarekisterin laajentaminen ei ole Euroclear Finlandin näkemyksen mukaan Asetuksen tavoitteiden mukaista. Asetuksella pyritään pikemmin lisäämään sijoittajakohtaisten tilien käyttöä EU:ssa säilyttäjäriskin pienentämiseksi sekä toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi samalla kun käynnissä on useita sääntelyhankkeita omistajatietojen saatavuuden parantamiseksi.

 

Suoran omistuksen malli turvallisin vaihtoehto sijoittajalle
Hallintarekisteröinti tarkoittaa suoran omistuksen mallista luopumista hallintarekisteröityjen sijoittajien omistusten osalta.
Suoran omistuksen malli on järjestelmä, jossa:

  • sijoittajan nimissä olevalle arvo-osuustilille kirjattujen arvopaperien osalta sijoittajalla on esineoikeudellinen omistusoikeus samalla kun
  • tilikirjauksen perusteella luodaan automaattisesti merkintä sijoittajan omistamien osakkeiden lukumäärästä yhtiön osakasluettelolle luoden sijoittajalle yhtiöoikeudelliset osakkeen omistajan oikeudet (sekä varallisuuspitoiset että hallinnolliset oikeudet).

 

Hallintarekisteröinnissä riski on sijoittajalla
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta sijoittajalla on omistusoikeuden sijaan esineoikeuden näkökulmasta ainoastaan joko lain arvopaperitileistä mukainen "tilioikeus" tai säilyttäjän pitäessä sijoittajan tiliä ulkomailla ko. maan lainsäädännön mukainen oikeus arvopapereihin. Tästä syntyy säilyttäjäriski, jota suoran omistuksen mallissa ei ole sijoittajan arvopaperien ollessa kirjattuna sijoittajan nimissä olevalle tilille arvopaperikeskuksessa.

Yhtiöoikeudellisesti sijoittaja saa hallintarekisteröityjen omistustensa mukaiset varallisuuspitoiset oikeudet (esim. osakeannin tai osingon) viiveellä säilyttäjänsä kautta eikä osakas voi käyttää hallintarekisteröitynä ollessaan hallinnollisia osakasoikeuksiaan (poikkeuksena oikeus osallistua yhtiökokoukseen, joka kuitenkin edellyttää erillistä kirjautumista osakasluettelolle aiheuttaen lisäkuluja).

Asetuksessa ei vaadita suoran omistuksen mallin kaventamista Suomessa
Asetus tunnistaa erilaiset säilytysmallit eikä vaadi jäsenvaltioita muuttamaan esineoikeudellista tai yhtiöoikeudellista sääntelyään. Asetus edellyttää, että arvopaperikeskusten ja niiden osapuolten tulee tarjota asiakaskohtaisia tilejä arvopaperikeskuksessa kohtuullisin kaupallisin ehdoin vähintään vaihtoehtona. Joissain maissa sijoittajilla ei ennen Asetusta ole ollut mahdollisuutta saada arvopapereitaan säilytettäväksi asiakaskohtaisille tileille arvopaperikeskuksen tasolle vaan sijoitajille on ollut tarjolla ainoastaan hallintarekisteröityjä/moniportaisen säilytyksen tilejä. 

Asetus tunnistaa myös jäsenvaltioille mahdollisuuden säilyttää kansallisessa lainsäädännössä vaatimuksen edellyttää kotimaisten sijoittajien omistukset asiakaskohtaisille tileille (esim. omistustietojen saataviiden järjestämiseksi), mikä tarkoittaa käytännössä suoran omistuksen mallin säilyttämistä nykyisellään.

 

Suoran omistuksen malli edistyksellisin vaihtoehto
Suoran omistuksen malli täyttää lukuisia tavoitteita, joita kansainvälisillä ja EU-hankkeilla vasta tavoitellaan niiden maiden osalta, joissa on käytössä hallintarekisteröintin perustuva moniportainen säilytys ollen samalla erittäin tehokas malli arvopaperien säilytys- ja selvitystoiminnan osalta kokonaisuutena. Tästä johtuen malli onkin otettu käyttöön säännönmukaisesti niissä maissa, joissa lainsäädäntoä ja arvopaperikeskusten järjestelmiä on uusittu.

Monissa maissa hallintarekisteröidyssä mallissa esim. kysymys "kuka omistaa mitä" on oikeudellisesti epäselvä, yksilöintitietoa loppusijoittajasta ei käytännössä saada ja viranomaisten tietojensaanti ei tosiasiassa yllä loppusijoittajiin.

Asetuksen tavoitteet ja kansainvälinen sääntelykehitys, Euroclear Finland jätti työryhmän mietinnön keskeisistä linjauksista eriävän mielipiteensä, jossa edellä mainittuja näkökulmia on tuotu tarkemmin esille.

Tutustu alle oleviin dokumentteihin.

Euroclear Finland järjesti omistyksen julkisuutta seuraavalle seuranta ryhmälle keskustelutilaisuuden 10.6.2014. Tilaisuuden alustukset ovat alla.

 

Yhteystiedot

Sivun alkuun