• Apua

Uusi teknologia ja palvelut

Digitalisaatio muokkaa rahoitusalan palvelutarjontaa ja se tarkoittaa myös arvopaperikeskuksen tarjoamia palveluita. Parhaiten menestyvät ne palvelut, jotka on tuotettu yhdessä asiakkaiden ja muiden markkinatoimijoiden kanssa.

Keskiössä automatisaatio
Sääntelyn mukainen toimintamalli on luonut listatuille rahoitusvälineille luotettavuutta ja kustannustehokkuutta kansallisella tasolla. Samaan aikaan rajat ylittävissä prosesseissa meillä on vielä parannettavaa nykyisillä siiloutuneilla prosessirakenteilla.

- Tulevaisuudessa rahoitusvälineiden liikkeeseenlasku ja niiden kaupankäynti voidaan toteuttaa digitaalisesti hyvin sujuvasti rajat ylittäen. Esimerkiksi kaupankäynnissä olemme matkalla kaupan välittömään, automatisoituun selvitykseen, kertoo Jyrki Korhonen, kehityspäällikkö Euroclear Finlandin Innovaatiot ja kasvu yksiköstä.

Luotettava digitaalinen teknologia
- Tarvitsemme tulevaisuudessa uudistuvaa sääntelyä ja lisäksi yrityksiä ja rahoitusvälineitä koskevan tiedon ajantasaisuutta ja luotettavuutta. Nykyinen rahoitusmarkkinoiden palveluketju yritysten ja niiden rahoitusvälineisiin sijoittavien välillä tulee olennaisesti muuttumaan. Uudistuneen rahoitusmarkkinoiden palveluketjun toimivuus on ansaittava luottamuksen kautta. Tämä saavutetaan luomalla uusia, luotettavia digitaalisia teknologioita, mekanismeja ja palveluja, sanoo Korhonen.

Enemmän palveluita listaamattomille yhtiöille
Korhonen jatkaa:
- Meidän on huomioitava myös muiden kuin säännellyille markkinapaikoille listattujen yritysten tarpeet. Listaamattomille yrityksille luotujen vaihtoehtoisten vertaisrahoitusmarkkinoiden (peer-to-peer funding) läpimurtoa on osittain hillinnyt jälkimarkkinapalvelujen kehittymättömyys. Se on seurausta näillä markkinoilla liikkeeseen laskettujen rahoitusvälineiden ja niiden digitaaliseen omistukseen liittyvästä epäluotettavuudesta.

- Toisaalta perinteisen pankkirahoituksen kiristyvä sääntely vaatii yrityksiltä luotettavien omistus-, omaisuus- ja kassavirtatietojen säännöllistä sekä kattavaa raportointia luotonantajille. Valitettavasti nämä raportointiprosessit ovat edelleen hyvin manuaalisia ja aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia rahoituksen järjestämisessä.

Arvopaperikeskuksen palvelutarjonta 2020
Tulevaisuudessa kansallisen arvopaperikeskuksen tulee lunastaa paikkansa tarjoamalla uusia digitaalisia palveluja, jotka mahdollistavat erilaisille yrityksille pääsyn kaiken tyyppisille rahoitusmarkkinoille. Vastaavasti arvopaperikeskuksen on tarjottava jälkimarkkinoiden toimintaa tukevia palveluja sijoituspalveluyrityksille, sijoittajille sekä rahoittajille kattaen rahoitusmarkkinoiden eri muodot. Yhteinen nimittäjä näille palveluille on automatisoitu digitaalinen luotettavuus ja prosessien nykyistä parempi kustannustehokkuus.

Korhonen visioi:
- Tarjoamme uuden perusjärjestelmämme mahdollisuudet hyödynnettäväksi uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen vaihtoehtoisille rahoitusmarkkinoille ja listaamattomille yhtiöille. Joukkorahoituksen ja muun vaihtoehtoisrahoituksen välitystä tukevat palvelut sekä asunto-osakeyhtiöiden digitaalista rekisteröintiä tukevat palvelut ovat esimerkkejä tällaisista palveluista.

- Konsernina seuraamme ja tutkimme aktiivisesti uusien teknologioiden, kuten lohkoketjutekniikan, tarjoamia mahdollisuuksia ja niiden soveltamista uusien palveluiden tuottamiseen. Uusien teknologioiden laaja hyödyntäminen rahoitusmarkkinoilla edellyttää nykyisen sääntelykehikon uudistamista sekä markkinakäytäntöjen ja –prosessien uudenlaista standardointia. Tämä tulee vaatimaan vuosien valmistelutyön ja merkittäviä kehitysinvestointeja uusiin liiketoimintamalleihin. Jatkamme innolla yhteistyötä rahoitusmarkkinoiden eri toimijoiden kanssa, kertoo Korhonen.

**
Alkuperäinen artikkeli on julkaistu uutiskirjeessä 24.11.2016.

Kysy lisää - autan mielelläni

Sivun alkuun