• Apua

Millä yrityksellä on Suomessa 246 700 osakkeenomistajaa?

Diagram

Euroclear Finland on uudistanut tilastojensa sisältöä ja ulkoasua. Uusitut tilastot kertovat osakkeenomistajien ja heidän omistustensa määrän Suomessa listattujen yhtiöiden osalta. Tiedot ovat nyt saatavissa MyEuroclearista.

Eroavaisuudet uusien ja vanhojen tilastojen välillä selittyvät uudella laskentatavalla, sillä aiemmin tilastot sisälsivät tiedon omistajien kaikista omistuksista (myös mm. joukkovelkakirjalainat, warrantit).

Mitkä yhtiöt ovat miessijoittajien ja mitkä naissijoittajien suosiossa?

Euroclear Finland ylläpitää ja julkistaa erilaisia tilastoja säännöllisesti. Tilastot sisältävät osakkeenomistajien määriin ja omistusrakenteisiin liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi osakkeenomistajien lukumäärän kehityksen ja 25 suurimman yhtiön nimet kotimaisten osakkeenomistajien lukumäärällä mitattuna.

"Uudet tilastot havainnollistavat selkeämmin muutoksia esimerkiksi edelliseen kuukauteen tai vuosineljännekseen verrattuna", kertoo Transaction Manager, Jarkko Heinonen Euroclear Finlandista.

Nokia Oyj:llä oli edelleen toukokuussa lukumääräisesti eniten osakkeenomistajia ja Powerflute Oyj:llä suhteellisesti suurin osuus ulkomaisia osakkeenomistajia.

”NasdaqOMX Helsingin julkisesti noteeraamien osakkeiden markkina-arvo näyttää kasvaneen viime vuodesta”, tiivistää Heinonen.

Tilastomme sisältävät tietoja esimerkiksi


• Omistuksista
• Listattujen yhtiöiden markkina-arvon kehityksestä
• Ulkomaisen omistuksen määrästä ja markkina-arvon kehityksestä
• Omistusrakenteista
• Mies- ja naispuolisten sijoittajien jakaumista

Tilastoarkisto sisältää aikaisempien kuukausien tilastot arkistoituina.

 

Tilastot saatavilla MyEuroclearissa

Näillä pikaohjeilla löydät Euroclear Finlandin tilastot
1. Kirjaudu MyEurocleariin (rekisteröidy ensin käyttäjäksi)
2. Valitse Uutiset & tilastot – sovellus
3. Valitse Tietyyppi-kentästä ”Tilastot"
4. Tarkista, että Euroclear Finland on valittuna yhtiön kohdalla
5. Etsi

Tutustu Euroclear Finlandin uutiskirjeisiin, joissa tämäkin artikkeli julkaistiin.

Sivun alkuun