• Apua

Sisäpiirirekisteripalvelumme uudistuu

Uudistamme Sisäpiirirekisteripalvelumme kahdessa erillisessä tuotantoonsiirrossa touko-kesäkuun aikana. Uudistusten taustalla on uusi Markkinoiden väärinkäyttöasetus. Suunnittelemme myös palvelun jatkokehittämistä, josta tiedotamme myöhemmin. 

Nykyisen Sisäpiirirekisteripalvelun päivitys 

Sire-palvelukokonaisuuden päivitys mahdollistaa sisäpiiriluettelon ylläpidon ja siihen liittyvän raportoinnin liikkeeseenlaskijan toimesta. 

Palvelun sisältö
• Liikkeeseenlaskijan sisäpiirin, johdon ja johdon lähipiiriin kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen tietojen hallinnointi, perustietojen ja luetteloiden ylläpito ja raportointi.
• Liikkeeseenlaskijan johdon ja johdon lähipiirin liiketoimien raportointi liikkeeseenlaskijalle ja edelleen Finanssivalvonnalle.
• Pohja pörssitiedotetta varten, jolla johdon liiketoimet voidaan raportoida edelleen Helsingin Pörssille julkaistavaksi pörssitiedotteena.

Aikataulu
Kaksi erillistä tuotantoonsiirtoa, joissa otamme käyttöön 
• Sisäpiiriluettelon ylläpitoa tukevat toiminnallisuudet toukokuun puoliväliin mennessä
• Liiketoimien raportointia koskevat ominaisuudet kesäkuun puoliväliin mennessä

Palvelun jatkokehitys 
Suunnittelemme palvelun jatkokehittämistä, jotta sisäpiirihallinnon hoito sujuisi tehokkaammin ja nykyaikaisin välinein. Jatkokehityksen etenemisestä kerromme lisää, kun suunnitelmat tarkentuvat.

Taustalla uusi lainsäädäntö 

Uusi Markkinoiden väärinkäyttöasetus tulee sovellettavaksi 3.7.2016 lähtien. Nykyinen kansallinen lainsäädäntö korvataan Euroopan Unionin antamalla asetuksella (Market Abuse Regulation 596/2014). 

Markkinaosapuolten (kuten sijoituspalvelu- ja työeläkevakuutusyhtiöt) käyttämiin nykyisiin sisäpiirirekisteripalveluihin ei tule muutoksia uuden asetuksen myötä. 

Kaksi keskustelutilaisuutta maaliskuussa

Järjestämme maaliskuun aikana kaksi tilaisuutta, joissa kerromme tulevista palvelumuutoksista ja valmistautumisesta lainsäädäntömuutokseen. Haluamme varmistaa, että voit huomioida Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tuomat sisäpiirihallinnon muutokset mahdollisimman joustavasti. 

Lähetämme erikseen kutsut tilaisuuksiin, joihin voit osallistua myös webinaarina.

Vastaan mielelläni kysymyksiin

Sivun alkuun