• Apua

Rahanpesudirektiivi edellyttää yhtiöiltä omistajatietojen ajantasaisuutta

AMLD4 sisältää tarkkoja sääntöjä ja työkaluja rahanpesun ja rikollisen toiminnan rahoittamisen estämiseksi EU:ssa.


Rekisteri yhtiön omistajista
Direktiivi velvoittaa yhtiöitä ja muita oikeudellisia toimijoita perustamaan ja ylläpitämään keskitettyä rekisteriä yhtiön omistajista ja niiden omistuksista.


Omistustietojen tulee olla ajantasaisia. Yhtiön omistajilla tarkoitetaan suoraa ja epäsuoraa omistusta siten, että vähintään 25 prosentin omistusten todellinen edunsaaja on selvitettävä.

- Vähimmäisvaatimukset takaavat omistustietojen laajuuden olevan kaikilla EU:n jäsenmailla samalla tasolla. Tiedoista on ilmettävä vähintään osakkeenomistajan nimi, syntymäajan osalta kuukausi ja vuosi, kansalaisuus, asuinmaa, omistuksen luonne ja laajuus, kertoo Kati Honkajuuri-Kokkonen, Euroclear Finlandin lakiasiainjohtaja.

Keskusrekisterin tulee olla viranomaisten ja muiden vastaavien tahojen, kuten pankkien ja sijoitusyhtiöiden sekä tiettyjen yksityishenkilöiden, kuten tutkivan journalismin käytössä.

- Iso-Britannia, Tanska ja Alankomaat ovat ilmaisseet antavansa yleisölle avoimen pääsyn tarkastelemaan rekisterinsä sisältöä, kertoo Honkajuuri-Kokkonen.

Komission seuraava askel kohti läpinäkyvämpää omistusta
Direktiivi on yksi lainsäätäjien hankkeista kohti avoimempaa ja täsmällisempää tietoa yhtiön omistustiedoista.
Vuoden 2014 G20 periaatteet rohkaisi maita varmistamaan, että oikeushenkilöt ylläpitävät riittävää ja täsmällistä tietoa omistajistaan. Kaikilla keskeisillä viranomaisilla, kuten veroviranomaisilla ja rahoitustoimijoiden valvojilla, tulee olla ajantasainen pääsy rekisterin tietoihin.

Pääsy omistustietoihin on myös osa tulevaa osakkeenomistajien oikeuksiin liittyvää direktiiviä. Muutokset parantavat yhtiöiden mahdollisuuksia tunnistaa osakkeenomistajansa ja selkeyttää arvopaperivälittäjien velvollisuuksia toimittaa omistustiedot viivytyksettä. Samanaikaisesti direktiivi edellyttää jäsenmaata varmistamaan, että yhtiö pystyy ylläpitämään tietoja omistajista välittäjien avustuksella. Jäsenmaa voi myös päättää, että paikallinen arvopaperikeskus kerää ja ylläpitää tietoja.

Seuraavaksi
Sääntelymuutoksia ollaan aloitettu valmistelemaan ministeriöissä jo keväällä 2015. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle arviolta 2016 keväällä ja sääntelyn voimaantulo on arviolta vuoden 2017 alusta.


Alkuperäinen artikkeli on julkaistu uutiskirjeessämme 15.4.2015

Asiantuntijan yhteystiedot
Kati Honkajuuri-Kokkonen
Head of Legal & Public Affairs
kati.honkajuuri-kokkonen@euroclear.eu


Ota yhteyttä

Sivun alkuun