• Apua

Infinityn käyttöönoton aikatauluihin muutoksia

Euroclear Finland on yhdessä markkinaosapuolten kanssa päättänyt tarkistaa arvopaperikeskuksen uuden ydinjärjestelmän, Infinityn, toisen ja kolmannen vaiheen käyttöönottojen aikatauluja. Aikataulumuutoksilla pyrimme takaamaan järjestelmän vakaan ja turvallisen käyttöönoton.

Keskustelemme yhdessä Suomen Market Advisory Committeen (MAC) kanssa Infinityn toisen vaiheen käyttöönoton aikataulusta helmikuussa. Toisen vaiheen käyttöönotto vaikuttaa Infinityn kolmannen vaiheen käyttöönoton aikatauluun. Infinityn kolmas vaihe tarkoittaa Euroopan keskuspankin T2S-selvitykseen siirtymistä. Aikaisemmin ilmoitettu aikataulu T2S-selvitykseen siirtymiseksi syyskuussa 2017 ei enää ole voimassa.

Olemme vahvasti sitoutuneet toteuttamaan tämän merkittävän ja monivuotisen järjestelmähankkeen markkinainfrastruktuurin kehittämiseksi ja TARGET2-Securities (T2S) selvitykseen siirtymiseksi. Tiivis yhteistyö jatkuu Euroopan keskuspankin ja muiden CSD:n kanssa.

 

Sivun alkuun