• Apua

Arvopaperikeskusasetus vaikuttaa osakeyhtiölakiin

EU:n arvopaperikeskusasetus tuli voimaan syyskuussa 2014, ja se on ollut siitä lähtien suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa lainsäädäntöä.

17.3.2016 hallitus antoi esityksen lainsäädännöstä, jolla EU:n arvopaperikeskusasetus pannaan täytäntöön Suomessa. Eduskunta on hyväksynyt muutokset ja uusi lainsäädäntö astui voimaan 21.6.2017.

  • Arvopaperikeskusasetus tuo muutoksia myös osakeyhtiölakiin ja muuhun kansalliseen lainsäädäntöön. Vaikutukset koskevat muun muassa osakasluetteloa ja sen julkisuutta, arvopaperikeskuksen toimintaa tilinhoitajana sekä liikkeeseenlaskijan toimintaa ulkomaisessa arvo-osuusjärjestelmässä, listaa Tomi Immonen, Euroclear Finlandin lakimies.

Muutoksia osakasluetteloon

  • Osakasluettelon ylläpito siirtyy yhtiön hallituksen vastuulle. Euroclear Finland tarjoaa kuitenkin yhtiöille samat osakasluettelopalvelut kuin aikaisemmin ja huolehtii osakasluetteloiden muodostamisesta automaattisesti, joten muutos ei vaikuta yhtiöiden päivittäiseen elämään, selittää Immonen.
  • Myös osakasluettelon tietosisältöön ja sen julkisuuteen tulee muutoksia. Jatkossa yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakasluetteloon merkitään osakkeenomistajan osoitteen sijasta kotikunta ja syntymäaika. Kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen osakkeenomistajan henkilötunnuksen alkuosa eli syntymäaika siirtyy osaksi nähtävillä pidettävää osakasluetteloa. Yhtiöt voivat jatkossa tilata myös sellaisen osakasluettelon, joka sisältää tiedon osakkeenomistajan tilinhoitajasta. Lisäksi osakeyhtiölakiin tulee nimenomainen turvakieltoa koskeva säännös, jonka mukaan osakkeenomistajan osoitteen saa luovuttaa vain viranomaiselle, jos turvakiellosta on ilmoitettu yhtiölle, listaa Immonen.

Euroclear Finland päivittää parhaillaan osakasluettelopalveluitaan uuden osakeyhtiölain mukaiseksi.

Euroclear Finlandin asiakastilipalvelut

Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että arvopaperikeskus tarjoaa yksityishenkilöille ilmaisia arvo-osuustilejä, joista aiheutuvista kustannuksista vastaavat liikkeeseenlaskijat. Uuden lain myötä tämä velvollisuus poistuu kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Tutustu artikkeliin aiheesta >

Liikkeeseenlaskijan valinnanvapaus

Arvopaperikeskusasetus tuo arvo-osuusmuodon pakolliseksi kaikille kaupankäynnin kohteena oleville arvopapereille sekä rahoitusvakuutena käytettävillä arvopapereille. Asetuksen myötä myös listattujen osakkeiden liikkeeseenlaskijat saavat vapauden valita käyttämänsä arvopaperikeskuksen.

Valinnanvapaus otetaan huomioon myös kansallisessa lainsäädännössä. Uudet säännökset koskevat muun muassa yhtiön sisäistä päätöksentekoa arvo-osuusjärjestelmää valittaessa, sijoittajaviestintää vaihdettaessa arvopaperikeskusta sekä ulkomaisen arvopaperikeskuksen kanssa tehtävää sopimusta omistustietojen toimittamisesta.

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu uutiskirjeessä 22.6.2017 >

Ota yhteyttä - autamme mielellämme

Sivun alkuun