• Help

Euroclear Nederland maakt een einde aan papieren certificaten

Amsterdam, 17 januari 2013 – Euroclear Nederland (voordien Necigef), de Nederlandse centrale effectendepositaris (CSD), is één van de belangrijkste medewerkers aan een ‘papierloze’ effectenmarkt voor Nederland.

Euroclear Nederland heeft recent het volledige dematerialisatieproces voor alle Nederlandse effectencategorieën afgerond (obligaties, aandelen en aandelencertificaten) voor de Nederlandse kapitaalmarkt. Het laatste effectencertificaat dat moet worden ingevoerd in het elektronische registratiesysteem van de CSD luidt het einde van een tijdperk in voor het gebruik van fysieke certificaten om investeringsbezit aan te duiden. Necigef is in de jaren 90 gestart met het dematerialisatieproces, in antwoord op een marktbrede oproep tot modernisering en een veiligere en efficiëntere Nederlandse kapitaalmarkt.

Na daaropvolgende veranderingen aan de Nederlandse effectenwet in 2000, kon Euroclear Nederland één globaal certificaat beginnen gebruiken om een volledige emissie te vertegenwoordigen. Dit in tegenstelling tot het printen van één individueel papier per certificaat. Wetswijzigingen die van kracht werden op 1 januari 2011 zorgden ervoor dat, vanaf 31 december 2012, alle effecten in bewaring in de CSD werden omgevormd in elektronische girale vorm of een verzamelstuk.

Valerie Urbain, Chief Executive Officer van Euroclear Nederland, zei “Vandaag is het laatste beursgenoteerde papieren certificaat in het Nederlandse girosysteem geschiedenis geworden. Nederland heeft altijd veel voeling gehad met aandelencertificaten. ’s Werelds oudste aandelencertificaat kan worden getraceerd naar de emissie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie van 1606, de eerste publieke emissie waar dan ook. Alle nostalgie ten spijt is Euroclear Nederland, samen met de regelgevers, plaatselijke banken en andere delen van de Nederlandse kapitaalmarktinfrastructuur, klaar voor een moderne elektronische vorm van effectenbezit.”

Urbain gaat verder: “Ik wens iedereen die bij het dematerialisatieproces betrokken was te bedanken. Het is dankzij de voorbeeldige samenwerking en prestaties van onze kapitaalmarkten dat we gedateerde industrienormen met succes kunnen omvormen in betere en veiligere processen. De erfenis die we creëren is er één van veiligheid en eenvoud – zeer ten voordele van alle financiële entiteiten en hun onderliggende cliënten, door activa elektronisch aan te houden.”

Het papieren spoor

In de vroege jaren 90 bood Euroclear Nederland een dienst aan voor de levering en ontvangst van al dan niet beursgenoteerde effecten. Bedoeling was het concurrentievermogen van de Nederlandse kapitaalmarkt te stimuleren, door papieren effecten te centraliseren en dematerialiseren. Op haar hoogtepunt begin jaren 90 waren de kluizen in Amsterdam van Euroclear Nederland in het bezit van meer dan acht miljoen stukken papier, die cliëntenactiva vertegenwoordigden ter waarde van EUR 800 miljard. Die Amsterdamse kluizen zijn nu gesloten. De nieuwe girale dienst levert de Nederlandse banken aanzienlijke kostenbesparingen op, alsook belangrijke risicodalingen. Ze dienen immers niet langer dure infrastructuren en veiligheidssystemen te ondersteunen voor de bewaring van effectencertificaten.

 

Dutch dematerialisation graph 1990 - present

 

Euroclear Nederland is de Centrale Effectendepositaris (CSD) van Nederland en werd in 1977 opgericht als Necigef. Euroclear Nederland verleent settlement- en custodydiensten voor een breed scala Nederlandse bedrijfseffecten en overheidseffecten, waaronder de effecten verhandeld op NYSE Euronext Amsterdam.

Samen met de Belgische en Franse CSD’s bedient Euroclear Nederland het ESES-platform (Euroclear Settlement of Euronext-zone Securities). Aan de hand van één operationele faciliteit voor drie markten maakt ESES grensoverschrijdend settlement even goedkoop en eenvoudig als voor nationale transacties.

Het ESES-platform verwerkt gemiddeld meer dan 100.000 transacties per dag. De ESES-CSD’s bewaren voor meer dan EUR 6 biljoen effecten voor cliënten.

Euroclear Nederland maakt deel uit van de Euroclear groep, samen met Euroclear Bank, Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Sweden en Euroclear UK & Ireland. Euroclear is tevens in het bezit van Xtrakter, bediener van het TRAX-systeem voor de matching en reporting van transacties. De Euroclear groep settlede in 2011 effectentransacties ter waarde van meer dan EUR 580 biljoen, ofwel 163 miljoen nationale en grensoverschrijdende transacties, en hield voor meer dan EUR 22 biljoen activa aan voor cliënten.

Any questions?

Top of page