• Help

Klagomålsanmälan


Det är viktigt för oss hur vi gör affärer med våra kunder. Om du inte är nöjd med de tjänster som vi erbjuder är vi angelägna om att lösa det.

Innan du går vidare med att göra en anmälan vill vi gärna veta om du har tagit upp problemet med din/er kontaktperson hos oss?
 

 • Inte ännu – om du inte har pratat med din kontaktperson hos oss ber vi dig att i första hand höra av dig till honom/henne för att se om ni kan lösa problemet.

  Om du inte har en dedikerad kontaktperson hos oss är du välkommen att kontakta customer.relations@euroclear.eu.

 • Ja – om du har pratat med din kontaktperson men inte är nöjd med hur din fråga hanterades kan du göra en klagomålsanmälan.

  Nedan finns mer information om hur du går vidare.

 

Klagomålsansvarig på Euroclear Sweden är Elisabeth Helmenius.

Tidsgräns

Vi rekommenderar att du lämnar in din anmälan inom 6 månader från det datum då du första gången upplevde problemet som är orsaken till ditt klagomål.

Så gör du en klagomålsanmälan

Anmälan ska göras skriftligen. Du kan antingen skicka din anmälan via e-post eller som ett vanligt brev till:

       
E-postadress:   customer.relations@euroclear.eu
 
Postadress: Euroclear Sweden AB
  Till Klagomålsansvarig
  Klarabergsviadukten 63
  Box 191
  101 23 Stockholm
  Sverige


Följande uppgifter behöver finnas med:

 • ditt namn och adress
 • en beskrivning av ditt problem/klagomål 
 • kontaktuppgifter till den som du brukar ha kontakt med hos oss
 • övrig relevant dokumentation (bifogad till ditt brev eller e-postmeddelande).

Vad händer sedan?

När vi har mottagit din anmälan kommer vi att

 • bekräfta att vi har tagit emot din klagomålsanmälan inom sju dagar från mottagandet
 • undersöka ditt klagomål vidare och ta kontakt med de kontaktpersoner som du har nämnt i din anmälan
 • eventuellt begära ytterligare information och/eller ett förtydligande från dig
 • ge dig ett skriftligt svar inom en rimlig tidsperiod.

Vi kommer endast att använda denna information i syfte att hantera din klagomålsanmälan på ett korrekt och effektivt sätt. Vi behandlar alla insamlade uppgifter i enlighet med gällande lagar och bestämmelser kring sekretess och personuppgifter (PUL).

Read in English

Top of page